Polityka reklamacji - Samurai Shot
Energia z herbaty!

Reklamacje

Reklamacje

‍1.       Podstawą dokonania reklamacji Produktu jest zawiadomienie Sprzedawcy o niezgodności Produktu z Umową w terminie do 3 dni od momentu otwarcia opakowania Produktu.

2.       Reklamacje należy składać na adres Sklepu: SAMURAI SHOT POLSKA Tomasz Łużak, ul. Ostroroga 29/85, 01-163 Warszawa lub poprzez e-mail: reklamacje@samurai-shot.pl

3.       Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

4.       Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W zależności od sposobu złożenia reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

5.       W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep wymieni reklamowany Produkt na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Produktu.

6.       W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

7.       Jeżeli Sklep nie ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację Klienta i jego żądanie.

8.       Informujemy, iż z uwagi na znaczną zawartość ekstraktu z herbat czy yerba maté oraz stosowanie znikomej ilości cukru (bądź jego całkowity brak), niektóre Produkty (np. smaki Bitter Green, Pure Dark, Matcha Booster) charakteryzują się znacznym poziomem goryczki, o czym Klienci są informowani w opisie danego Produktu.