Polityka Prywatności - Samurai Shot
Energia z herbaty!

Polityka Prywatności

§1 Postanowienia ogólne
 1. Prywatność odwiedzających stronę internetową Sklepu jest dla bardzo ważna, dlatego też Administrator dokłada wszelkich starań, aby ją chronić.
 2. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności Sklepu, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzanych do Sklepu przez Użytkownika.
 3. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu Sklepu.
§2 Definicje
 1. Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
 • Administrator – Samurai Shot Polska Tomasz Łużak z siedzibą w Warszawie 01-163, ul. Ostroroga 29/85, NIP 8321926449, REGON 388476495;
 • Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.samurai-shot.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu i podaje w jego ramach swoje dane osobowe.
 1. Pozostałe terminy użyte w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Regulaminie Sklepu.
§3 Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych
 1. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy, kontaktu ze Sklepem, a jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę – także w celach marketingowych.
 2. Niektóre pola w formularzach dostępnych na stronie Sklepu zostały oznaczone jako obowiązkowe, ponieważ zawarte w nich dane są niezbędne do wykonania Umowy, rozpatrzenia sprawy zgłaszanej przez Użytkownika lub założenia Konta Klienta. Bez podania tych danych nie można ukończyć Zamówienia, założyć Konta Klienta ani skontaktować się ze Sklepem.
 3. Zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail.
 4. Podanie danych wskazanych w ust. 2 następuje w poniższych przypadkach:
 • składania Zamówienia w Sklepie bez rejestracji;
 • logowania do Konta Klienta, w tym w celu złożenia Zamówienia.
 • rejestracji Użytkownika w bazie Klientów w celu założenia Konta; rejestracja jest dobrowolna;
 • zapisaniu się Użytkownika do subskrypcji newslettera, która jest dobrowolna,
 • obsługi Użytkownika i jego Zamówień.
 • kontaktu Użytkownika ze Sklepem.
 1. Podczas składania Zamówienia Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, ofertowych, wysyłania wiadomości telekomunikacyjnych lub profilowania. Taka zgoda nie jest konieczna do zrealizowania Umowy.
 2. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Sklepu internetowego (przy czym mogą zostać usunięte po dwóch latach od ostatniej aktywności Użytkownika w ramach Sklepu), a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu.
 3. Po całkowitym wykonaniu Umowy lub usunięciu Konta Klienta, przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedający zastrzeże sobie prawo do dalszego korzystania z danych w innych celach.
 4. Konto Klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na  adres kontaktowy Sklepu lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w ustawieniach Konta Klienta.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie, którym zlecono wykonanie poszczególnych czynności związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania strony internetowej Sklepu, należytej obsługi Zamówień czy kontaktu ze Sklepem. Podmioty te gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych, to:
 • InPost sp. z o.o., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793108059 – w celu realizacji usługi dostawy zamówionych Produktów;
 • ORLEN Paczka, ul. Annopol 17A, 03-236 Warszawa, NIP: 5260250475 – w celu realizacji usługi dostawy zamówionych Produktów;
 • mElements S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, NIP: 5223047892 – w celu realizacji płatności elektronicznych poprzez bramkę paynow;
 • Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, NIP 5851351185 – w celu realizacji płatności kartami płatniczymi poprzez bramkę paynow;
 • Web INnovative Software Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław, NIP: 8982167294 – w celu korzystania z systemu do fakturowania, księgowości i magazynowania;
 • cyber_Folks S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: PL7822622168 –  w celu korzystania z infrastruktury serwerowej, usług hostingu i innych usług teleinformatycznych;
 • BaseLinker Sp. z o.o., Plac Solny 15, 50-062 Wrocław, NIP: PL 8971868567 – w celu korzystania z rozwiązań integracyjnych e-commerce;
 • Sendinblue 7 Rue de Madrid, 75008 Paris ,Francja – celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są dane Użytkownika, jeśli zapisał się on do newslettera.
 1. Każdy Użytkownik Sklepu w dowolnym momencie ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług Sklepu i udostępniać informacje o sobie.
 2. Niezależnie od innych postanowień Polityki Prywatności Sklep przechowuje dokumenty (w tym dokumenty w wersji elektronicznej) zawierające dane osobowe:
 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa (w tym dokumenty fiskalne);
 • w przypadku, gdy dokumenty te mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych;
 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony praw Sprzedającego (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

    12. Nie przechowujemy poufnych danych takich jak numery kart kredytowych Użytkowników.

§4 Ochrona danych osobowych
 1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Administrator przetwarza dane w zakresie, czasie i celach każdorazowo wskazanych w treściach udostępnionych pod formularzami służącymi do zbierania danych osobowych od Użytkownika.
 3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora.
 4. Strona internetowa Sklepu może zawierać hiperłącza do stron internetowych osób trzecich, nie będących podwykonawcami Sprzedającego. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki ochrony danych osobowych przez tego typu podmioty.
§5 Uprawnienia Użytkownika
 1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je wysyłając stosowną wiadomość do Administratora lub zmieniając je za bezpośrednio na Koncie Klienta.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje mu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwia korzystanie ze Sklepu.
 5. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.
§6 Techniczna ochrona danych
 1. Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem.
 2. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
 3. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.
 4. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu są chronione technologią szyfrowania danych.
 5. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
§7 Polityka cookies
 1. Dla wygody Użytkowników Sklep używa plików cookies m.in. w celu dostosowania strony do potrzeb Użytkowników, prawidłowego funkcjonowania Sklepu, pop-upów i formularzy, realizacji Zamówień, a także w celach statystycznych i analitycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy odwiedzany przez Użytkownika do jego urządzenia.
 2. Pliki cookies identyfikują Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści strony Sklepu do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwiają odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści. Administrator stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard strony Sklepu, a zebrane dane są wykorzystywane przez Administratora jedynie w celu optymalizacji działań Sklepu.
 3. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny Sklepu za pośrednictwem dostępnych formularzy.
 4. Pliki cookies zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących Użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy o Użytkownikach, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookies i uzyskiwanymi z nich.
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „trwałe” (persistent cookies). „Sesyjne” pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Trwałe” pliki cookies umożliwiają rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę Sklepu i przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies (w ustawieniach przeglądarki internetowej) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W Sklepie wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. wykorzystywane są przy obsłudze autoryzacji Użytkowników;
 • „zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane są do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Sklepu;
 • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Sklepu;
 • „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu sklepu itp.;
 • „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • „integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w Sklepie usługami firm trzecich.
 1. W Sklepie wykorzystywane są pliki cookies od następujących podmiotów zewnętrznych:
 • Google: Analytics, Adwords (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu tworzenia statystyk i ich analizy dla optymalizacji strony Sklepu oraz promocji strony Sklepu;
 • Facebook: Pixel, Ads, Analytics (wydawca: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) – w celu tworzenia statystyk i ich analizy dla optymalizacji strony Sklepu oraz reklamowania strony Sklepu na portalu społecznościowym Facebook.
 1. W przeglądarce internetowej Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować ich automatyczną obsługę. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.
 2. Należy pamiętać, że usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z strony Sklepu.
§8 Media społecznościowe
 1. Na stronie internetowej Sklepu używane są tzw. wtyczki (przyciski) następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram, Linkedin. Wtyczki te są dostępne za pośrednictwem linka HTML, co zapewnia, że podczas odwiedzin strony Sklepu zawierającej takie wtyczki (przyciski), nie nawiązuje się automatycznego, bezpośredniego połączenia z serwerami operatora danego serwisu społecznościowego. Po kliknięciu na jeden z przycisków (wtyczkę) otworzy się nowe okno przeglądarki Użytkownika wyświetlające stronę danego serwisu społecznościowego, na której Użytkownik może zatwierdzić wykorzystanie danego przycisku, np. „Lubię to” , „Obserwuj” czy „Udostępnij”.
 2. Jeżeli Użytkownik udzielił w tym zakresie zgody danemu operatorowi portalu społecznościowego, podczas odwiedzania konta/profilu Sklepu w wyżej wymienionych portalach społecznościowych, dane Użytkownika będą automatycznie gromadzone i przechowywane w celach analityki internetowej i marketingowych. Na podstawie tych danych tworzone są zanonimizowane profile Użytkowników. Mogą one być wykorzystywane na przykład do umieszczania w obrębie portali społecznościowych oraz poza nimi tzw. spersonalizowanych reklam, które prawdopodobnie odpowiadają zainteresowaniom Użytkownika. W tym celu wykorzystywane są zwykle pliki cookies.
 3. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania i wykorzystywania danych przez poszczególne portale społecznościowe, jak również informacje dotyczące praw Użytkownika i możliwości konfiguracji ustawień dotyczących prywatności, a także dane kontaktowe w celach złożenia zapytania opisane zostały ma stronach operatorów tychże portali społecznościowych.
§9 Logi
 1. Na stronę internetową Sklepu można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera (zapytania http do serwera Sklepu).
 2. Zbierane i przechowywane są następujące dane:
 • adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne Sklepu;
 • czas nadejścia zapytania;
 • czas wysłania odpowiedzi;
 • nazwa urządzenia Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link);
 • informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika.
 1. Dane gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Sklepem i ulepszania oferty. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Sklepem.
 2. Na podstawie plików logów mogą być generowane zagregowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu lub działaniach marketingowych Sklepu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Sklep.
 3. Dane dostępowe są usuwane w terminie 30 dni od momentu zakończenia wizyty Użytkownika na stronie.
§10 Kontakt
 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.
 2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o modyfikację bądź usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail:
  info@samurai-shot.pl